อัพเกรดVirtuemart3xให้เป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุด

Sponsored Ads

Virtuemart เบอร์3 ส่วนเสริมของ Joomla3x สำหรับผู้ที่ต้องการขายสินค้า ขายของออนไลน์บนหน้าเว็บไชต์ joomla สามารถขายสินค้าได้หลายๆประเภท โดยมีสินค้าแม่แบบเป็นต้นแบบในการจัดเรียงสินค้า โดยแบ่งสินค้าแต่ละหมวดเป็นเมนูลิงค์ เชื่อมโยงสินค้าแต่ละรายการ
Virtuemart เบอร์3 เทมเพลตพระเครื่อง แก้ไขดัดแปลงหน้าตาเว็บไชต์ขึ้นใหม่ซื้อขายเช่าพระเครื่องเฉพาะการ แต่ยังคงมีองค์ประกอบของเว็บไชต์โครงสร้างเหมือนเดิม การอัพเกรดในฝั่งของ Joomla และในฝั่งของ Virtuemart ยังคงใช้ปุ่ม ควิกไอคอน (Quick Icon)เป็นตัว Start การอัพเกรด ข้อมูลและรูปสินค้าไม่หายอย่างแน่นอน
บทความ สอนวิธีการอัพเกรตVirtuemart3x ให้เป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดโดยหน้าตาเทมเพลตทีดัดแปลงไว้ไม่หายไปไหน
คำแนะนำ ก่อนการอัพเกรต สำรองไฟล์ข้อมูลเว็บไชต์ให้เรียบร้อยก่อน จากนั้น โหลดไฟล์เว็บไชต์ด้วย FTP มารอไว้ในเครื่องของเรา
1.ล็อคอิน เข้าสู่หน้าผู้ดูแลระบบ joomla หากพบการแจ้งเตือน การอัพเกรดดังภาพให้เริมอัพเกรด joomla ให้เป็นร่นใหม่ล่าสุด จากนั้น คลิกปุ่ม View updates เพื่อเปิดดูรายละเอียด Virtuemart
2.คลิก ถูกในช่อง เรียงให้ครบทุกช่อง หรือ คลิกถุกทีละช่องแล้วคลิกปุ่ม อัพเดต แนะนำ
3.อัพโหลดไฟล์เว็บไชต์ ในเครื่องของเราขึ้นสูโฮสติ้งด้วย FTP โดยเลือกเทมเพลต Beez3ให้ตรงกัน ในข้อนี้ ผู้เขียน แก้ไขหน้าตาเทมเพลต Beez3 หลายๆอย่างก็ให้ลอกไปทับบนโฮสติ้ง เพื่อให้ได้หน้าตาเว็บไชต์เหมือนเดิมทุกประการ
4.อัพโหลดไฟล์เว็บไชต์ ในเครื่องของเราขึ้นสู่โฮสติ้งเหมือนข้อที่3.แต่จะเลือกโฟลเดอร์บางโฟล์เดอร์ในcomponents/virtuemartเท่านัน เพื่อให้ได้หน้าตาร้านค้ากลับมาใช้ได้เช่นเดิม ซึ่งจะมีโฟล์เดอร์ที่สำคัญดังนี้ 
-com_virtuemart/assets/css คือโฟลเดอร์ css อัพโหลดขึ้นไปทับให้ตรงกันทั้งหมด
-components/com_virtuemart/sublayouts คือโฟลเดอร์ sublayouts อัพโหลดขึ้นไปทับให้ตรงกันทั้งหมด

Sponsored Ads