สร้างเมนู Module Footer สำหรับบล็อก ขายของ VirtueMart3.0

Sponsored Ads

Module Footer สำหรับ  VirtueMart3 ถูกสร้างไว้ใช้งานอยู่ก่อนแล้ว โดยกำหนดให้เปิดใช้งานในตำแหน่งท้ายสุดของเว็บไชต์ สามารถที่จำแก้ไข เปลี่ยนสีพื้นหลัง ชื่อลิขสิทธ์ใส่ ป้ายโฆษณาได้หลายแบบ
บทความ สอนวิธีการ สร้าง Module Footer สำหรับบล็อกขายของ  VirtueMart3.0 ซึ่งของเดิมเปิดใช้งานก่อนแล้ว แต่ควรลบหรือปิดการใช้งานไปก่อน แล้วสร้างใหม่ ในตำแหน่งเดิม โดยมีขั้นตอนที่ง่ายๆดังนี้
1.สร้างเมนู Module ชนิดกำหนด HTMLเอง  
2.ปิดการใช้งาน Module Position-9 Module Position-10 Module Position-11  ของเดิมที่มีอยู่ก่อนแล้ว หรือจะลบทิ้งไปก่อนก็ได้ เพราะส่วนนี้ ใช้สำหรับ ใส่ป้ายโฆษณาขนาดเล็ก เพื่อแสดงเป็นตัวอย่าง
3.ตั้งค่า เมนู  Module html สร้างรอไว้ แล้วเปิดการใช้งานในตำแหน่ง Position-14 สามารถที่จะใส่รายระเอียดเกียวกับเว็บไชต์เรา เช่นชื่อลิขสิทธิ์ ใส่ป้ายโฆษณา ใสสคลิป ค่ายดังๆ เช่น Ad unit 
4.แก้ไข css สีพื้นหลัง Module Footer Position-14 ซึ่งเดิมกำหนดสี เป็นสีเท่าดำ
ไฟล์เว็บไชต์ personal.css ใน templates\beez3\css ในตำแหน่งที่ 340 ซึ่งสามารถแก้ไข ความกว้าง ความสูง และสีเส้นขอบตาราง สีพื้นหลัง  Footer 
Sponsored Ads