แทรกภาพเคลื่อนไหวสไลด์สินค้าในบล็อกขายของ virturmart3.0

Sponsored Ads

แทรกภาพสินค้า ในเทมเพลต virturmart3.0 สามารถแทรกได้หลายตำแหน่ง แต่ตำแหน่งที่ควรจะแทรกภาพดีที่สุด คือ Position-2  คือ ตำแหน่งใต้เมนูหลักส่วนหัวเว็บไชต์ ซึ่งจะคล้ายๆกับการวางป้ายโฆษณา โลโก้ประจำเว็บไชต์ ของเรานั่นเอง 
บทความ แนะนำ การใช้งาน ปลักอิน โมดุล สไลด์ภาพสินค้า ซึ่งสามารถตั้งค่าการใช้งาน ได้หลายแบบ เช่น ระบายสีพื้นหลัง เลือกลำดับหมวดหมูสินค้า ปรับความเร็วในการสไลต์ภาพ สินค้า เลือกแบบการวิ่งของภาพ ซ้าย-ขวา ซึ่งจะเป็นโมดูลตัวหลัก ในการโชว์สินค้าที่มาใหม่ขึ้นหน้าเว็บของเรานั่นเอง
ดาวน์โหลด ส่วนเสริม สไลด์ ภาพสินค้า
คลิกโหลดได้ที่นี่ goo.gl/yK2x9k
แล้วเปิดใช้งาน จะเข้าสู่หน้าจอการถัดไป
หน้าาจอแสดงการตั้งค่า การทำงาน ของภาพสินค้า สไลน์ภาพสินค้าต่อแถว ตัวอย่าง ตั้งไว้7ภาพ จะพอดีกับหน้าจอ
หน้าจอ แสดงการตั้งค่า กำหนดสไลน์ภาพ ความเร็วการวิ่งของภาพสินค้า สามารถกำหนดได้ตามความต้องการ แต่แนะนำให้ ตั้งค่าตามตัวอยางไปก่อน
Sponsored Ads