เกี่ยวกับเรา

Sponsored Ads

เว็บไชต์ ขายสินค้าออนไลน์ ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป joomla Virturemart เบอร์3 เทมเพลต พระเครื่อง ออกแบบและดัดแปลงหน้าตาเทมเพลต สำหรับขายพระเครื่องเฉพาะการ โดยเน้นการใช้งาน เรียบง่าย และใช้งานง่าย ดาวน์โหลดและติดตั้งไม่กี่นาที

คำแนะนำในการติดตั้ง
เว็บไชต์ joomla Virturemart3x ไฟล์ สำหรับผู้ที่ต้องการติดตั้งใหม่ เริ่มต้น Joomla 3.6.5 และ Virturemart 3x แก้ไขไฟล์ configuration.php การตั้งค่า $log_path/$tmp_path

รหัสผ่าน ผู้ดูแลระบบ
Username:admin
Password:12345678

สำหรับผู้ติดตั้ง joomla อยู่ก่อนแล้ว 
Upgrade joomla ให้ใหม่ลาสุด ก่อนการติดตั้งส่วนเสริม Virturemart3x แล้วโหลดไฟล์เว็บ com_virtuemart และเทมเพลต Beez.3ไปทับได้ทันที
Sponsored Ads