แทรกข่าวหน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์ในบล็อกขายของVirtueMart3.0

Sponsored Ads

บทความหน้าแรกประจำเว็บไชต์ของเรา ใช้เพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไชต์ คล้ายๆกับการแนะนำตนของเราเองให้เป็นที่รู้จักสำหรับ ผู้ที่เข้ามาใช้บริการเว็บไชต์ของเรา  โดยบทความข่าวหน้าแรกจะแบ่งออกเป็นสองแบบ แบบแรกคือ บทความแนะนำเว็บไชต์ของเรา แบบที่สอง คือบทความแจ้งข่าวสาร ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเว็บไชต์ของเรา หรือมีเนื่อหาโดยตรงกับเว็บไชต์ อาจจะมีข่าวสารอื่นๆเข้ามาแจมด้วยก็ได้
แทรกภาพหรือ ป้ายโฆษณา บนหน้าเว็บบล็อก VirtueMart3.0 โดยตัวอย่างเว็บไชต์ ใช้ภาพช่วยเสริมหน้าเว็บไชต์ให้สวยงาม ถัดลงมาจากภาพ เขียนคำบรรยายคำโปรยเว็บไชต์ สื่อความหมายของผู้จัดทำเว็บไชต์ เป็นการแนะนำตัวตนได้ดีทีเดียว

แทรกข่าวสารบนหน้าเว็บไชต์ โดยมีเนื้อหาที่เกียวข้องโดยตรงกับเว็บไชต์ โดยอ้างอิงแหล่งข่าวที่มาของข่าวสารนั้น โดยแทรกแบบเปิดการใช้งานโมดูลปลักอิน ช่วยในเรื่องการจัดหน้าเว็บไชต์ เป็นระเบียบหน้าอ่านมากยิ่งขึ้น
บทความ แนะนำสอนวิธีการใช้งาน ปลักอินโมดูล Mini Frontpage
ดาวน์โหลด ได้ที่นี่ goo.gl/9klHWE ติดตั้งแล้วเปิดใช้งาน จะเข้าสู่หน้าจอการปรับแต่งการใช้งาน
การกำหนดการแสดงที่เมนู:หน้าจอนี้ กำหนดการใช้งานให้โชว์ข่าวสารได้หลายๆหน้าหรือต้องการจะเลือกโชว์ขาวสารไหนหน้าไหนก็ทำได้ง่ายมาก
General options: ในหน้าจอนี้ กำหนดให้เลือกหมวดหมู่ขาวสารไปแสดงผลหน้าแรกของเว็บไชต์ได้หลายหมวดหมู่แต่ส่วนใหญ่จะเลือกแค่หมวดหมู่ที่สำคัญก็พอแล้ว
Sponsored Ads