สร้างเมนูเชื่อมโยงบทความในบล็อกขายของ VirtueMart3.0

Sponsored Ads

ก่อนจะมีเมนูแสดงผลบนหน้าเว็บไชต์ ให้กดคลิกใช้งานได้ ก็ต้องมีการสร้างเมนู สร้างหมวดหมู่บทความและบทความ เชื่อมโยงเข้าหากันไว้ก่อนแล้ว จึ่งจะสามารถมีเมนูบนหน้าเว็บไชต์ให้คลิกใช้งาน
การสร้างเมนู ส่วนหัวของเว็บไชต์บล็อกขายของ VirtueMart3.0 ซึ่งจะมี เมนู หน้าแรก เกี่ยวกับเรา วิธีการเช่าบูชา พระเครื่อง-ศาสนาฯลฯ มีวิธีการสร้างเมนู ตามภาพด้านบนจะต้องติดตั้งส่วนเสริม ใน Main menu หลัก โดยติดตั้ง ปลักอินโมดูล maximenuck goo.gl/W1uc2X แล้วเปิดใช้
ตั้งคา maximenuck ให้ทำงานแทรกลงไปในตำแหน่ง Position-2 แล้วเชื่อมโยงเมนู Main Menu และเทมเพลต Beez3 ส่วนแท็ป การตั้งค่าอื่นๆของ maximenuck ไม่ต้องยุ่งกับเค้า จากนั้นบันทึกแล่ัวกลับมาสร้างเมนูใหม่เพิ่ม
ตัวอย่างที่ 1 การสร้าง เมนู หน้าแรก
เมนูหน้าแรก เปลี่ยนชื่อ Home ให้เป็น หน้าแรก ซึ่งหมวดหมู่หลัก คือ Uncategorised  ซึ่งระบบได้ตั้งค่า่ตายตัวมาก่อนแล้ว การแสดงผลหน้าแรก บทความหน้าแรกจะอยู่ในหน้าหลักของเว็บไชต์เรา ซึ่งไม่ต้องไปแก้ไขอะไรมากมาย แก้ชื่ออย่างเดียวแล้วลบบทความหน้าแรกออกไป แล้วเขียนๆเพื่มเข้าไป

ตัวอย่างที่2 การสร้างเมนู เกี่ยวกับเรา
บทความทุกๆบทความ จะต้องมีหมวดหมู่บทความประจำบทความนั้นก่อน ผู้เขียนแนะนำให้ สร้างหมวดหมู่บทความรอไว้ก่อน เช่น หมวดหมู่เกี่ยวกับเรา
จากนั้น สร้างบทความขึ้นมาใหม่ชื่อว่า เกี่ยวกับเรา ทำการเชื่อมโยงบทความเกี่ยวกับเราไปยัง หมวดหมู่เกี่ยวกับเรา ในบล็อกลิสบทความทางขวามือ
บันทึก ออกมาสร้างรายการเมนูไอเทม เมนูที่ชื่อว่า เกียวกับเราเพื่อทำปุ่มคลิกเปิดอ่านบทความ เมนูใหม่ เกี่ยวกับเรา
คลิก>>Main Menu คลิก>>เพิ่มเมนูใหม่ จะเข้าสู่หน้าจอถัดไป
ในหน้าจอ การสร้างเมนูใหม่ เกียวกับเรา ระบบให้ผู้ใช้ ตั้งค่าเลือกชนิดเมนู ก็สามารถเลือกตามรายการได้ทันที แต่ในที่นี้กำหนด เมนูเกี่ยวกับเราให้เป็น ชนิดเมนูหน้าหาเดี่ยว ส่วนเลือกเนื้อหา ก็คลิกเลือกหน้าหาที่ได้ทำการสร้างรอไว้ ในที่นี้คือ บทความเกี่ยวกับเรา ส่วนช่องการเลือกเมนูทางขวามือ คือ ส่วนที่จะนำ เมนู่เกี่ยวกับเราไปแสดงผลหน้าเว็บ ก็ตั้งค่าตามภาพได้เลย

เมนูเกี่ยวกับเรา จะอธิบายให้เข้าใจว่า เว็บไชต์ทำเกี่ยวกับอะไร นำเสนอเรื่องใด ก็บรรยายลงไป แต่บทความหน้าแรก และบทความเกี่ยวกับเรา ค่อนข้างจะเขียนยากหน่อย ต้องศึกษาแนวทางการเขียนเพื่อมเติมเยอะๆ ดูเว็บไชต์แบบเดียวกับเราสัก10-20เว็บจึ่งเริ่มเขียน แต่ตอนนี้ สร้างเมนูให้ได้ก่อน

ส่วนของ การสร้างเมนู วิธีการเช่าบูชา พระเครื่องศาสนา บทความธรรมมะ ก็ใช้วิธีการสร้างแบบเดียวกัน แต่เปลี่ยนการเลือกชนิดเมนูให้ถูกต้อง หากบทความนั้นมีจำนวนเยอะต้องเขียนต่อเนื่องไม่รู้จบ ก็ต้องเปลี่ยนชนิดรายการ เมนู>>เนื้อหา>>แสดงรายการแบบบล็อก>>หรือแบบลิสรายการ ซึ่งมีวิธีการสร้างบทความให้น่าอ่านผ่านทาง คอมโพแนนท์บางตัว ซึ่งจะกล่าวในบทความต่อๆไป
Sponsored Ads